Escolas Infantís Cuquiños - English class

Clases de inglés

Sendo conscientes que esta é unha idade optima para a aprendizaxe de idiomas, dentro do noso proxecto buscamos xeralizar a ensinanza do inglés na educación infantil dos nosos nenos, a través de audicións, xogos, talleres e actividades que realizaremos durante un mínimo de tres horas semanais.

Un dos obxetivos é desenvolver actitudes positivas cara á propia lingua e cara á lingua inglesa, espertando a sensibilidade e a curiosidade por outras linguas.

Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro do aula, e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos.